Magnesite Large

Syllabus

Magnezyt

Magnezyt jest minerałem często występującym wraz z innymi minerałami i szeroko stosowanym w różnych gałęziach przemysłu. Także Syllabus, stanowiący formalną podstawę przekazywanej wiedzy i umiejętności, składający się z efektów kształcenia, modułów i programów studiów, jest wyznacznikiem oferty kształcenia.

Syllabus to kompleksowy system do zarządzania i prezentacji oferty dydaktycznej uczelni wyższej, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK). Zawiera zaawansowane mechanizmy do zarządzania ofertą kształcenia:

  • możliwość wprowadzenia i prezentacji programów stusiów wszystkich typów oraz poziomów studiów (również doktoranckich);
  • zarządzanie efektami kształcenia, tworzenie powiązań (obszarowe <-> kierunkowe <-> modułowe), a także generowanie i eksport matryc efektów kształcenia wraz z automatycznym wykrywaniem efektów niepowiązanych;
  • eksportowania kart modułów lub kart toków studiów na zasadzie składania zamówień i powiadomień e-mailowych o ich aktualnym statusie; nie trzeba każdego modułu lub programu studiów eksportować po kolei, wystarczy złożyć odpowiednie zamówienie, a w efekcie po jego wygenerowaniu otrzymuje się odnośnik do paczki ZIP;
  • generowania raportów, mogących m.in. zawierać status uzupełnienia modułów, ich pokrycia dla efektów kształcenia, albo status programów studiów; każdy raport możliwy do wygenerowania z podziałem na wybrane programy studiów, programy studiów wybranego lub wszystkich wydziałów;
  • możliwość niezależnej obsługi wielu toków studiów, rozpoczynających się od kolejnych roczników akademickich;
  • API dostępne jako web serwisy, pozwalające pobierać dane w formatach JSON i XML, np. w celu integracji z innym uczelnianym systemem;
  • przeszukiwania oferty kształcenia według zadanych kryteriów z możliwością filtrowania wyników

Sprawdź nasz produkt

Demo

Zapoznaj się z możliwościami Syllabusa i przekonaj się, że zarządzanie ofertą kształcenia wydziału nie musi być uciążliwe.

Aby w pełni poznać możlwiści aplikacji, zaloguj się do niej używając danych admin/admin, a uzyskasz dostęp do konta administratora.

Wsparcie

Chcesz wdrożyć Syllabusa lub dostosować go do własnych potrzeb, masz problem z jego funkcjonowaniem, albo nawet znalazłeś(aś) błąd, to zachęcamy do zapoznania się z oferowanym przez nas wsparciem.

Pobierz Syllabusa

Repozytorium z kodem źródłowym dostępne jest publicznie. Pobierz Syllabusa i dołącz do społeczności wspierającej jej rozwój.

Jeżeli czujesz się na siłach i chcesz pomóc, to nie wahaj się. Sklonuj repozytorium i prześlij nam swoje poprawki lub rozszerzenia.

Dowiedz się więcej

Dostępność online
Dodawanie programów studiów, uzupełnianie modułów, generowanie matryc efektów kształcenia i raportów - wszystko dostępne w jednym miejscu, z dowolnego komputera podłączonego do internetu.
Łatwy eksport danych
Dzięki eksportowi danych na zasadzie zamówień, przygotowanie dokumentów do druku, np. w celu przedłożenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, odbywa się w ciągu kilku minut.
Wyszukiwanie w ofercie
Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania i filtrowania oferty kształcenia będą pomocne zarówno kandydatom na studia, studentom, jak i pracownikom.