Syllabus - Magnezyt

Magnesite Large

Syllabus

Magnezyt

Syllabus to kompleksowy system do zarządzania i prezentacji oferty dydaktycznej uczelni wyższej, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK). Jego mechanizmy raportowania i generowania matryc efektów kształcenia oraz ich eksportu do popularnych formatów (PDF, XLS), wspomagają zarządzanie programami studiów (bardzo pomocne np. podczas akredytacji), a zaawansowane możliwości przeszukiwania oferty stanowią znakomite źródło informacji dla kandydatów na studia, studentów, jak i pracowników.

Siatka zajęć - Piryt

Siatka zajęć

Piryt

Siatka zajęć to interaktywne narzędzie do szeregowania zajęć grup studenckich, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Zastępuje tradycyjne planowanie w arkuszach kalkulacyjnych i dostarcza dedykowane mechanizmy wspomagające układanie, m.in. bieżący podgląd na wybraną salę lub grupę studencką, wykrywanie kolizji, a także możliwość układania nowego planu zajęć bez konieczności wyłączania starego. Podgląd siatek z podziałem na sale, grupy studenckie i prowadzących możliwy jest zarówno bezpośrednio przez przeglądarkę, jak i po wyeksportowaniu do pliku PDF.

Pyrite Large

Centralna bramka autentykacji - Ametyst

Amethyst Large

Centralna bramka autentykacji

Ametyst

Centralna bramka autoryzacji jest narzędziem realizującym usługę Single sign-on (SSO), czyli wspólnym mechanizmem dostępowym, realizującym jednorazowe logowanie do kilku niezależnych systemów informatycznych. Jedno lub więcej źródeł danych pracowników, jedne dane do logowania i zawsze to samo miejsce do logowania to duże ułatwienie dla pracowników, często pracujących z kilkoma systemami informatycznymi, gdzie każdorazowo wymagana jest autoryzacja użytkownika. Narzędzie jest w pełni zgodne z protokołem CAS 2.0, zaprojektowanym dla edukacji, z przeznaczeniem dla uczelni wyższych.