Z myślą o edukacji

Dedykowane produkty

Kilka lat temu, jeszcze podczas studiów, zauważyliśmy że jest wiele dziedzin i procesów w edukacji, które można usprawnić lub poprawić przez wdrożenie dedykowanego oprogramowania. Oprogramowania, które nie tylko pozwoli zrealizować zadania szybciej, ale też łatwiej i do którego dostępność będzie możliwa z każdego komputera podłączonego do internetu.

  • Jednostki kształcenia potrzebują dedykowanych narzędzi, które będą przede wszystkim użyteczne.
  • Dedykowane produkty wykorzystujące otwarte oprogramowanie (i tak samo udostępniane), pozbawione są opłat licencyjnych.
Wspomagamy szkolnictwo

Wierzymy, że idea dzielenia się wiedzą i oprogramowaniem jest wartościowa dla wszystkich i ma znaczenie w poprawie jakości kształcenia. Nie ma na rynku wielu produktów przeznaczonych do wspomagania procesów edukacji, dlatego uważamy że propagowanie takich idei wpłynie także na poprawienie jej jakości
.

  • Chcemy dostarczać narzędzia informatyczne poprawiające i usprawniające pracę jednostek kształcenia.
  • Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami poprzez udostępnianie naszych produktów na otwartych licencjach.

Otwarte Oprogramowanie

Os Large Icon
Narzędziem do poprawy jakości kształcenia

Wolne i otwarte oprogramowanie to nie tylko ideologia i społeczność, ale realna wartość dla każdego, dlatego chcemy być jej częścią. Otwarty kod źródłowy, mnogość rozwiązań i bibliotek oraz działające wokół nich społeczności utwierdzają nas w przekonaniu, że nie tylko my wierzymy w takie idee.

Szeroko pojęta edukacja potrzebuje otwartego oprogramowania. Wymagania są tutaj bardzo specyficzne, a dostępność gotowych rozwiązań znikoma ze względu na mały rynek i różnorodność rozwiązań danych procesów. Jesteśmy tego świadomi, dlatego też wychodzimy z ofertą otwartych produktów.


  • Propagując idee otwartego oprogramowania, chcemy dzielić się już wypracowanymi doświadczeniami i rozwiązaniami.
  • Uważamy, że produkty dla edukacji powinny być udostępniane na otwartych licencjach jako wspólne dobro, z którego inni również mogą skorzystać.

Ludzie, interakcje, użyteczność

Sukcesem rozwoju produktu

Uważamy, że produkty dla edukacji są często tworzone bez żadnej współpracy z ich końcowymi odbiorcami (użytkownikami). Realizują wymagania, ale nie odpowiadają realnym potrzebom, przez co tworzą się sztuczne, często niepotrzebne procesy, których wykonanie kosztuje więcej czasu i środków.

Zauważyliśmy także podczas rozmów z różnymi pracownikami jednostek kształcenia, że często przejawiają oni zrezygnowanie i ogólny sceptycyzm w stosunku do narzędzi informatycznych. Z góry zakładają że 'będzie z nimi więcej problemów niż korzyści', albo że 'zgłoszone uwagi i tak nie zostaną uwzględnione' (zatem w domyśle nie ma sensu ich zgłaszać).

Utwierdza nas to tylko w przekonaniu, że potrzebne są tutaj zmiany. Nie tylko w mentalności, ale także w podejściu do końcowego użytkownika, ponieważ to właśnie on powinien być wyznacznikiem użyteczności produktu.

Process Large Icon

Identyfikacja wizualna

Naming Large Icon

Produkty jako minerały

Minerały zawsze odgrywały ważną rolę w w życiu człowieka. Początkowo ceniono przede wszystkim te należące do grupy kamienii szlachetnych z uwagi na ich piękno, wartość, ale też z uwagi na właściwości lecznicze, ochronne, czy też dające szczęście i powodzenie. Dziś minerały to nie tylko kamienie szlachetne, lecz również ważny składnik przemysłu.

Odwołując się do nazw minerałów w naszych produktach, stosujemy nie tylko nazwy kamienii szlachetnych. Wybierając jakiś minerał, zawsze chcemy wykazać powiązania między jego znaczeniem lub zastosowaniem, a danym produktem.