Os Icon
OPEN SOURCE
Nasze produkty udostępniamy na otwartych licencjach - korzystanie z nich jest całkowicie darmowe.
Edu Icon
DLA SZKOLNICTWA

Wykorzystujemy sprawdzone technologie, tworzymy użyteczne interfejsy i dostarczamy oprogramowanie wspomagające pracę jednostek kształcenia.

Bottom Up Icon
DLA PRACOWNIKÓW
Zależy nam na rozmowach, uwagach i opiniach użytkowników, ponieważ chcemy, aby nasze produkty były użyteczne i funkcjonalne, dostosowane do ich realnych potrzeb.O nas

MANIFEST
Wytwarzamy oprogramowanie dla szkolnictwa i stawiamy na jego użyteczność, indywidualnie rozpatrując każdy problem.

Używamy tylko wolnego i otwartego oprogramowania oraz aktywnie działamy w tej społeczności, dlatego chcemy na takich samych zasadach udostępniać własne produkty.
OFERTA
  • Syllabus KRK (Magnesite) - Kompleksowy system do obsługi i prezentacji oferty dydaktycznej uczelni wyższej, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK).
  • Siatki zajęć (Pyrite) - Nowoczesny i interaktywny system do zarządzania planami zajęć, przeznaczony dla uczelni wyższych oraz szkół niższego szczebla.
  • Bramka autentykacji (Ametyst) - wspólny mechanizm dostępowy do kilku niezależnych systemów informatycznych.
Pomoc techniczna

Do naszych produktów oferujemy pomoc techniczną oraz profesjonalne wsparcie w zakresie:

  • doradztwa w kwesti doboru oprogramowania oraz wsparcia dla poprawy procesów w edukacji;
  • wdrożenia naszych produktów;
  • rozbudowy istniejącego oprogramowania oraz dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb.